Družina

Družina budova Teplická

Tel: 608 404 001

Provozní doba:

Ranní provoz:

5:30 - 8:00 hodin

Odpolední provoz:

11:30 - 16:30 hodin

Družina budova Hamry

Tel: 776 809 001

Provozní doba:

Ranní provoz:

5:30 - 8:00 hodin

Odpolední provoz:

11:30 - 16:30 hodin

Školní družina
je nedílnou součástí základní školy. Škola má vlastní hřiště a školní zahradu s dřevěnými prolézačkami, využívající možnost trávit čas
v přírodě, nebo v přilehlém veřejném parku.

Škola zřizuje 2 oddělení na budově Teplická a 2 oddělení na budově Hamry s celkovou kapacitou 108 žáků.

Cíle vzdělávání

Vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat děti dostatkem kompetencí pro naplňování volného času.

  • Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí
  • Rozvíjet osobnost dítěte
  • Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
  • Učit děti osvojovat si základy slušného chování při stolování
  • Učit se komunikovat, spolupracovat a respektovat se
  • Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech dětských činností
  • Utvářet si kladný vztah k přírodě a chránit ji
  • Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům
  • Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci
  • Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami dětí

Máte dotaz?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.