Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

"Zdravé tělo, zdravá mysl"


Zprávy z ředitelny

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do úspěšného projektu Česko vesluje. V minulém školním…
Celý článek
Členové žákovského parlamentu si v září letošního školního roku zvolili svůj název - Plameňáci. Jako dárek k…
Celý článek

PŘIHLÁŠENÍ DO BAKALÁŘŮ


BAKALÁŘI - návod pro rodiče


ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA

Spolupracujeme

Výzva

Aktuality

Plameňáci, žákovský parlament naší školy, si pro své spolužáky z 1. stupně připravil „Zimní výtvarnou soutěž“. Do soutěže,…
Celý článek
Máme obrovskou radost. Ptáte se proč? Vánoční sbírka pro kočičáky z místního útulku Fousek byla úspěšná a my…
Celý článek
V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do úspěšného projektu Česko vesluje. V minulém školním…
Celý článek
Na začátku listopadu vyhlásila družina pro všechny děti na Hamrech tipovací soutěž "Kdy přijede Martin na bílém…
Celý článek

Projekty

Žáci 8. třídy se začali od září učit 2. cizí jazyk, na naší škole je to jazyk…
Celý článek
            
Celý článek
Zapojení školy do projektu OP VVV ZŠ a MŠ Krupka, Teplická 400 je zapojena do projektu Strategické…
Celý článek
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543 Zde je plakát ke stažení:podpora-vzdelavani-ms-zs
Celý článek

Výkon spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
417 41 Krupka

Úřední hodiny podatelny: v pracovní dny 7,00 – 15,00 hodin

Elektronická adresa: skola@zskrupka.cz

Datová schránka: meepd25

Další možnost elektronické komunikace: skola@zskrupka.cz

Přehled přijímaných datových formátů: CSV, XLS, XLSM, XLSX, PPS, PPSX, PPT, PPTX, DOC, DOCX, DOTM, DOTX, RTF, AVI, BMP, HTML, HTM, JPEG, JPG, MP3, OGG, PDF, PNG, THMX, TXT, WAV, WMA, XML, XPS

Přehled přenosných přijímaných technických nosičů: CD, DVD, Flash disk, externí disk

Datová zpráva, u které bude zjištěn výskyt chybového datového formátu, bude vymazána a odesílatel vyzván k zaslání přijímaných formátů.

Veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Taktéž postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.