Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

"Zdravé tělo, zdravá mysl"


Zprávy z ředitelny

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole a…
Celý článek
S ohledem na vyhlášená mimořádná opatření ruším plánované Dny otevřených dveří, které se měly konat ve dnech…
Celý článek

PŘIHLÁŠENÍ DO BAKALÁŘŮ


BAKALÁŘI - návod pro rodiče


ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA

Spolupracujeme

Výzva

Aktuality

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole a…
Celý článek
Den otevřených dveří - zrušení
S ohledem na vyhlášená mimořádná opatření ruším plánované Dny otevřených dveří, které se měly konat ve dnech…
Celý článek
Výkon veřejné správy
Výkon veřejné správy bude od 16.3.2020 do odvolání zabezpečený v pondělí a středu vždy v čase 8,00…
Celý článek
M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í ze dne 10.3.2020
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb.,…
Celý článek

Projekty

Přemýšlela jsem, jak přimět žáky naší školy a jejich rodiče k zamyšlení nad zdravým životním stylem. Bylo mi…
Celý článek
Žáci ze Základní školy na Teplické ulici v Krupce zažili pravou nefalšovanou svatbu. Sedmáci se ponořili do…
Celý článek
Žáci 8. třídy se začali od září učit 2. cizí jazyk, na naší škole je to jazyk…
Celý článek
            
Celý článek

Výkon spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
417 41 Krupka

Úřední hodiny podatelny: v pracovní dny 7,00 – 15,00 hodin

Elektronická adresa: skola@zskrupka.cz

Datová schránka: meepd25

Další možnost elektronické komunikace: skola@zskrupka.cz

Přehled přijímaných datových formátů: CSV, XLS, XLSM, XLSX, PPS, PPSX, PPT, PPTX, DOC, DOCX, DOTM, DOTX, RTF, AVI, BMP, HTML, HTM, JPEG, JPG, MP3, OGG, PDF, PNG, THMX, TXT, WAV, WMA, XML, XPS

Přehled přenosných přijímaných technických nosičů: CD, DVD, Flash disk, externí disk

Datová zpráva, u které bude zjištěn výskyt chybového datového formátu, bude vymazána a odesílatel vyzván k zaslání přijímaných formátů.

Veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Taktéž postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.