Základní škola

Proč vzdělávat děti na naší škole?

  • Jsme základní školou úplnou – s 1. i 2. stupněm, ŠD a školní jídelnou, ideálním počtem žáků (cca 300 žáků – tj. minimální anonymitou), součástí školy je i mateřská škola.
  • Máme oddělený první stupeň plaveckých tříd v samostatné budově v blízkosti bazénu s vlastními odděleními školní družiny. V hlavní budově školy jsou atletické třídy.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy již od prvního ročníku. Trenéry jsou aktivní sportovci s výraznou sportovní minulostí.
  • Školní družina hlavní budovy je spolu s jídelnou v samostatné budově v zahradě školy a je propojena zastřešeným průchodem.
  • Podporujeme výuku cizích jazyků – výuka angličtiny již od mateřské školy.
  • Jsme školou podporující mimoškolní činnost – nabízíme široké spektrum kroužků.
  • V každé z budov jsou moderně vybavené počítačové učebny.
  • Na každé ze školních zahrad jsou nové dřevěné prolézačky a zahradní nábytek.
  • Do výuky aktivně zapojujeme prvky projektového vyučování.
  • Školní družiny jsou bezplatné a pořádají pro děti značné množství mimoškolních akcí.

Organizace školního roku

Zahájení školního roku2.9.2019
Podzimní prázdniny29. - 30.10.2019
Vánoční prázdniny23.12.2019 - 3.1.2020
Konec 1. pololetí30.1. 2020
Pololetní prázdniny31.1.2020
Jarní prázdniny2.3. - 8.3.2020
Den otevřených dveří v ZŠ Krupka, Teplická 40031.3.2020 v čase 15,00 – 17,00
Den otevřených dveří v ZŠ Krupka, Hamry 6392.4.2020 v čase 15,00 – 17,00
Velikonoční prázdniny9.4.2020, 10.4.2020 (svátek) + 13.4.2020 (svátek)
Konec 2. pololetí30.6.2020
Hlavní prázdniny1.7.2020 -  31.8.2020
Začátek školního roku 2020/20211.9.2020

Dokumenty ke stažení - rozpočet a hospodaření

Školská rada

Na základě § 132 a § 168 zákona č. 472/2011 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla na ZŠ a MŠ Krupka, Teplická 400 ustanovena školská rada.

Zde uvedení vzešli z řádných voleb nebo jmenováním Radou města Krupka. Zástupci z řad pedagogických pracovníků a zástupců nezletilých žáků jsou voleni po dvou ze ZŠ.

V Krupce, 14.11. 2017

Mgr. Tomáš Liška, ředitel školy

Mgr. Zdeněk Vitouš

učitel ZŠ – předseda Školské rady

Mgr. Monika Nodžáková

učitelka ZŠ

p. Václav Šanda

člen Rady města

p. Karel Rouček

člen Rady města

Doc.PaeDr. Pavel Doulík Ph.D.

zástupce rodičů ZŠ

Ing. Jiří Balabán

zástupce rodičů ZŠ