Základní škola

Proč vzdělávat děti na naší škole?

  • Jsme základní školou úplnou – s 1. i 2. stupněm, ŠD a školní jídelnou, ideálním počtem žáků (cca 300 žáků – tj. minimální anonymitou), součástí školy je i mateřská škola.
  • Máme oddělený první stupeň plaveckých tříd v samostatné budově v blízkosti bazénu s vlastními odděleními školní družiny. V hlavní budově školy jsou atletické třídy.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy již od prvního ročníku. Trenéry jsou aktivní sportovci s výraznou sportovní minulostí.
  • Školní družina hlavní budovy je spolu s jídelnou v samostatné budově v zahradě školy a je propojena zastřešeným průchodem.
  • Podporujeme výuku cizích jazyků – výuka angličtiny již od mateřské školy.
  • Jsme školou podporující mimoškolní činnost – nabízíme široké spektrum kroužků.
  • V každé z budov jsou moderně vybavené počítačové učebny.
  • Na každé ze školních zahrad jsou nové dřevěné prolézačky a zahradní nábytek.
  • Do výuky aktivně zapojujeme prvky projektového vyučování.
  • Školní družiny jsou bezplatné a pořádají pro děti značné množství mimoškolních akcí.

Organizace školního roku

Zahájení školního roku4. září 2017
Podzimní prázdniny26. října a 27. října 2017
Třídní schůzky14. listopadu 2017 - 16,30
Zasedání pedagogické rady28. listopadu 2017 - 14,00
Vánoční prázdniny23. prosince 2017 - 2. ledna 2018
Třídní schůzky 9. ledna 2018 - 16,30
Zasedání pedagogické rady23. ledna 2018 - 14,00
Konec 1. pololetí31. ledna 2018
Pololetní prázdniny2. února 2018
Jarní prázdniny19. února 2018 - 25. února 2018
Velikonoční prázdniny29. března a 30. března 2018
Třídní schůzky na ZŠ Teplická10. dubna 2018 - 16,30
Třídní schůzky na ZŠ Hamry10. dubna 2018 - 16,30
Den otevřených dveří na ZŠ Teplická10. dubna 2018 - 15,00 až 17,00
Den otevřených dveří na ZŠ Hamry12. dubna 2018 - 15,00 až 17,00
Zasedání pedagogické rady24. dubna 2018 - 14,00
Zasedání pedagogické rady21. června 2018 - 14,00
Konec 2. pololetí29. června 2018
Hlavní prázdniny2. července 2018 - 31. srpna 2018
Začátek školního roku 2018/20193. září 2018

Dokumenty ke stažení - rozpočet a hospodaření

Školská rada

Na základě § 132 a § 168 zákona č. 472/2011 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla na ZŠ a MŠ Krupka, Teplická 400 ustanovena školská rada.

Zde uvedení vzešli z řádných voleb nebo jmenováním Radou města Krupka. Zástupci z řad pedagogických pracovníků a zástupců nezletilých žáků jsou voleni po dvou ze ZŠ.

V Krupce, 14.11. 2017

Mgr. Tomáš Liška, ředitel školy

Mgr. Zdeněk Vitouš

učitel ZŠ – předseda Školské rady

Mgr. Monika Nodžáková

učitelka ZŠ

p. Václav Šanda

člen Rady města

p. Karel Rouček

člen Rady města

Doc.PaeDr. Pavel Doulík Ph.D.

zástupce rodičů ZŠ

Ing. Jiří Balabán

zástupce rodičů ZŠ