Jak Sovičky tráví čas ve školní družině?

Fotky Vám mohou napovědět. Když zrovna neběháme, nebo nemáme v ruce míč, hrajeme zábavné i poučné hry. Dokonce i knihu, kterou máme rozečtenou, čteme na dece pod rozkvetlou lípou. Moc se nám líbilo hledání přírodnin, které jsme umisťovali do správných okének. Sluníčko nám zpříjemňuje odpolední činnosti ve školní družince, povídáme si s kamarády i paní vychovatelkou a u toho všeho se dozvídáme zajímavé informace. Zdravíme Vás z  naší zahrady a věříme, že si tu ještě do konce školní roku užijeme spoustu legrace.