Kategorie: ZPRÁVY Z ŘEDITELNY

Mimořádné opatření Č.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN

Dobrý den všem, na vědomí dávám Mimořádné opatření 4.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN (dostupné na http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-22_19402_4135_1.html ) Z něho vyplývá výňatek, že s účinností od 22.6.2020 0:00 hodin do 30.6.2020 do 24:00 se zakazuje osobní přítomnost ve...

Celý článek

Nařízení ředitele školy č. 8/2020 O udělení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 472/2011 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů   ředitelské volno pro žáky 1....

Celý článek

Nařízení ředitele školy č. 7/2020 UKONČENÍ A HODNOCENÍ (KLASIFIKACE) 2.POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a na základě Vyhlášky č 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém...

Celý článek

Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 2.stupně ve školním roce 2019 / 2020 od 8.6.2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy od 8.6.2020 Vyjádřit zájem o účast žáka 2.stupně na vzdělávacích aktivitách může zákonný zástupce nejpozději do 3.6.2020 do 12,00 hodin na telefonním čísle 417 861 136 v čase 8,00 – 12,00...

Celý článek

Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve školním roce 2019 / 2020 od 28.5.2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy   Ředitel školy může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být...

Celý článek

Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve školním roce 2019 / 2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy   Vyjádřit zájem o účast žáka na přípravě nejpozději do 18.5.2020 do 12,00 hodin. Prostřednictvím Bakalářů řediteli školy, Nebo na email tomas.liska@zskrupka.cz Nebo osobně v sekretariátu školy v pracovní dny...

Celý článek

Seznam přijatých do 1. ročníku

Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. Podle Školského zákona č. 472/2011 Sb., v platném znění, rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky...

Celý článek

Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 9. ročníků ve školním roce 2019 / 2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy   Vyjádřit zájem o účast žáka na přípravě nejpozději do 7.5.2020 do 12,00 hodin. Prostřednictvím Bakalářů řediteli školy, Nebo na email liska@zskrupka.cz Nebo osobně v sekretariátu školy v pracovní dny...

Celý článek

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole a dále musí škola upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Zápis proběhne...

Celý článek

Den otevřených dveří – zrušení

S ohledem na vyhlášená mimořádná opatření ruším plánované Dny otevřených dveří, které se měly konat ve dnech 31.3. a 2.4. Termín zápisu do prvního ročníku dne 28.4.2020 v čase 12,00 – 17,00 hodin v hlavní...

Celý článek