Kategorie: UDÁLOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Mimořádné opatření Č.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN

Dobrý den všem, na vědomí dávám Mimořádné opatření 4.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN (dostupné na http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-22_19402_4135_1.html ) Z něho vyplývá výňatek, že s účinností od 22.6.2020 0:00 hodin do 30.6.2020 do 24:00 se zakazuje osobní přítomnost ve...

Celý článek

Nařízení ředitele školy č. 8/2020 O udělení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 472/2011 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů   ředitelské volno pro žáky 1....

Celý článek

Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve školním roce 2019 / 2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy   Vyjádřit zájem o účast žáka na přípravě nejpozději do 18.5.2020 do 12,00 hodin. Prostřednictvím Bakalářů řediteli školy, Nebo na email tomas.liska@zskrupka.cz Nebo osobně v sekretariátu školy v pracovní dny...

Celý článek

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í ze dne 10.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále...

Celý článek

Mimořádné opatření ze dne 7.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Str. 1 z 3 Praha, 7. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN *MZDRX019CHQN* MZDRX019CHQN M I M O Ř Á D N É O P...

Celý článek

DOPORUČENÍ PRO OSOBY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Doporučení se týkají návratu z oblastí s komunitním přenosem onemocnění COVI-19, kterými jsou: Asie: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapúr, Irán Evropa: Severní Itálie, omezeně Německo, Francie, Švýcarsko, Velká Británie Po...

Celý článek

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í ze dne 6.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále...

Celý článek

Doporučení

Vážení rodiče, pokud jste strávili jarní prázdniny se svými dětmi (našimi žáky) v severní Itálii, doporučujeme vám, abyste je neposílali následující dva týdny do školy.  Po celou dobu maximální inkubační doby, tj....

Celý článek

Naše paní kuchařky

Na stránkách školy se píší články o žácích, jejich výkonech, o akcích, kterých se zúčastnili, ale zatím nebylo psáno o výkonech našich paní kuchařek. S účastníky ŠD Hamry II. oddělení jsme si dvakrát sedli...

Celý článek

Toulky přírodou ŠD Hamry

Bylo krásné červnové odpoledne a společně s dětmi jsme se vydali do zdejších lesů, kde jsme hledali úkryt před žhnoucími slunečními paprsky. Naší toužebně vyhlíženou destinací byl modřínový háj na Kalvárii. Náš cíl byl...

Celý článek