Kategorie: UDÁLOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Opatření ze dne 13.10.2020 na období 14.10.2020 až 1.11.2020 včetně

Vážení rodiče,   vzhledem k opatření MŠMT a usnesení vlády s účinností od 14.10. 2020 do 1.11.2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující: Pro mateřské školy se stávající režim nemění   U stupně...

Celý článek

Opatření ze dne 1.10.2020 na období 5.10.2020 až 18.10.2020

Dobrý den všem, V návaznosti na opatření MZd vydávám toto opatření ze dne 1.10.2020 na období 5.10.2020 až 18.10.2020 Mateřská škola režim se nemění 1. stupeň ZŠ součástí vzdělávání nebude zpěv (v rozvrhu bude nahrazen jinou aktivitou dle...

Celý článek

Opatření MZd ze dne 7.9.2020

V návaznosti na opatření MZd posílám tyto informace: Mateřská škola režim se nemění 1. stupeň ZŠ Pedagogičtí pracovníci včetně asistentů pedagogů a žáci ve třídách mít nasazené roušky nemusí 2. stupeň ZŠ Pedagogičtí...

Celý článek

KRITERIUM ZAPSÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školní družina ZŠ Teplická: konvalinky pro žáky 1. a 4. ročníku ZŠ Teplická kobylky pro žáky 2., 3. a 5. ročníku ZŠ Teplická Školní družina ZŠ Hamry: dráčci pro žáky 1. a 3....

Celý článek

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k aktuální situaci bude letos první školní den, na který se už všichni velmi těšíme, vypadat trochu jinak než v předchozích letech. Stejné zůstává to, že 1. září se sejdou...

Celý článek
logo_zskrupka_web

Mimořádné opatření Č.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN

Dobrý den všem, na vědomí dávám Mimořádné opatření 4.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN (dostupné na http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-22_19402_4135_1.html ) Z něho vyplývá výňatek, že s účinností od 22.6.2020 0:00 hodin do 30.6.2020 do 24:00 se zakazuje osobní přítomnost ve...

Celý článek
favicon_zskrupka

Nařízení ředitele školy č. 8/2020 O udělení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 472/2011 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů   ředitelské volno pro žáky 1....

Celý článek

Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve školním roce 2019 / 2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy   Vyjádřit zájem o účast žáka na přípravě nejpozději do 18.5.2020 do 12,00 hodin. Prostřednictvím Bakalářů řediteli školy, Nebo na email tomas.liska@zskrupka.cz Nebo osobně v sekretariátu školy v pracovní dny...

Celý článek

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í ze dne 10.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále...

Celý článek

Mimořádné opatření ze dne 7.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Str. 1 z 3 Praha, 7. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN *MZDRX019CHQN* MZDRX019CHQN M I M O Ř Á D N É O P...

Celý článek