Kategorie: UDÁLOSTI VE ŠKOLE

Informace k provozu škol a školských zařízení od 26.4.2021

Dobrý den všem, V zde Informace k provozu škol a školských zařízení od 26.4.2021 – rodiče naleznete informace z MŠMT  k provozu škol a školských zařízení od 26.4.2021. Pro naší základní školu, mateřskou školu,...

Celý článek

Organizační opatření od 12.4.2021 – změna přílohy č 1

Dobrý den všem, v příloze posílám upravené Organizační opatření. Změna je pouze v Příloze č.1, kde jsem vzhledem k docházce žáků rodičů kritické infrastruktury, upravil výdeje obědů. Organizační opatření od 12.4.2021 Uvidíme,...

Celý článek

Organizační opatření školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, omlouvám se za zpoždění, ale bylo to opravdu náročné veškerou dokumentaci čítající v součtu cca 150 stran textu prostudovat, propojit a nastavit fungující systémy. Výsledkem je několik dílčích dokumentů, podle kterých...

Celý článek

Organizační opatření od 29.3.2021 do 11.4.2021 včetně

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 s účinností od...

Celý článek

Organizační opatření od 22.3.2021 do 28.3.2021 včetně

Vážení rodiče, vzhledem vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 s účinností...

Celý článek

Zápis do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole a dále musí škola upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Zápis proběhne...

Celý článek

Organizační opatření od 27.2.2021 do 21.3.2021 včetně

Vážení rodiče, vzhledem k usnesení vlády a přijatému krizovému opatření č. 200 ze dne 26.2.2021 s účinností od 27.2. 2021 do 21.3.2021 (včetně)  se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: dětí v mateřské škole...

Celý článek

Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest od 25.2.2021

Vážení rodiče, vzhledem k opatření MZ č.j. 15757/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25.2. 2021 (včetně) do odvolání platí na celém území České republiky následující: Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest...

Celý článek

Informace o provozu školy na období od 15.2.2021 do 28.2.2021 včetně

Dobrý den všem, na základě rozhodnutí vlády provoz škol v období od 15.2.2021 do 28.2.2021 (včetně) i nadále probíhá ve stejném režimu jako nyní. Organizační opatření naší školy je tedy stejné (viz Organizační...

Celý článek

Hodnocení 1.pololetí pomocí Bakalářů

Dobrý den všem, začátkem ledna 2021 vydalo MŠMT doporučení pro hodnocení žáků  https://www.msmt.cz/doporuceni-msmt-pro-hodnoceni-tohoto-pololeti za 1. pololetí školního roku 2020/2021. V tomto doporučení je popsána i povinnost škol sdělit 28. ledna 2021 obsah vysvědčení jak žákovi, tak...

Celý článek