Rozloučení se školním rokem

Den před předáním vysvědčení se jako každý rok konala celoškolní akce, na kterou si jednotlivé třídy připravili svoje vystoupení. Postupně se tak představili za bouřlivého potlesku svých spolužáků. Po skončení poděkoval ředitel školy nominovaným žákům za reprezentaci školy a oni si mohli vybrat z nabízených dárkových předmětů. Na závěr se škola se žáky devátého ročníku rozloučila tradičním slavnostním šerpováním https://eu.zonerama.com/ZSKrupka/Album/11675654

Přejeme vám milí deváťáci mnoho štěstí vše dobré do života a kdykoliv vás rádi uvidíme 🙂

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy