Kategorie: Nezařazené

Opatření MZd ze dne 7.9.2020

V návaznosti na opatření MZd posílám tyto informace: Mateřská škola režim se nemění 1. stupeň ZŠ Pedagogičtí pracovníci včetně asistentů pedagogů a žáci ve třídách mít nasazené roušky nemusí 2. stupeň ZŠ Pedagogičtí...

Celý článek

Pevná linka

Pro obnovení pevné linky pro vedoucí stravování jsme museli nechat zřídit ADSL připojení k hlavnímu číslu školy a vygenerování 4 nových telefonních čísel. Místo dvou z nich se vrátí naše původní telefonní čísla...

Celý článek

KRITERIUM ZAPSÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školní družina ZŠ Teplická: konvalinky pro žáky 1. a 4. ročníku ZŠ Teplická kobylky pro žáky 2., 3. a 5. ročníku ZŠ Teplická Školní družina ZŠ Hamry: dráčci pro žáky 1. a 3....

Celý článek

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k aktuální situaci bude letos první školní den, na který se už všichni velmi těšíme, vypadat trochu jinak než v předchozích letech. Stejné zůstává to, že 1. září se sejdou...

Celý článek

Předávání vysvědčení VI.A

Dne 22. 6. jsme si předali vysvědčení netradičním způsobem. Ráno jsme vyjeli autobusem  na Komáří vížku a pokochali se krásným výhledem do údolí. Velký vítr nás zavál přes pláně až do Fojtovic, kde jsme...

Celý článek

Mimořádné opatření Č.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN

Dobrý den všem, na vědomí dávám Mimořádné opatření 4.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN (dostupné na http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-22_19402_4135_1.html ) Z něho vyplývá výňatek, že s účinností od 22.6.2020 0:00 hodin do 30.6.2020 do 24:00 se zakazuje osobní přítomnost ve...

Celý článek

Nařízení ředitele školy č. 8/2020 O udělení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 472/2011 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů   ředitelské volno pro žáky 1....

Celý článek

Nařízení ředitele školy č. 7/2020 UKONČENÍ A HODNOCENÍ (KLASIFIKACE) 2.POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a na základě Vyhlášky č 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém...

Celý článek

Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 2.stupně ve školním roce 2019 / 2020 od 8.6.2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy od 8.6.2020 Vyjádřit zájem o účast žáka 2.stupně na vzdělávacích aktivitách může zákonný zástupce nejpozději do 3.6.2020 do 12,00 hodin na telefonním čísle 417 861 136 v čase 8,00 – 12,00...

Celý článek

Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve školním roce 2019 / 2020 od 28.5.2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy   Ředitel školy může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být...

Celý článek