Prezentace jarního výjezdu Erasmus+

Minulý týden v pondělí se všichni žáci druhého stupně sešli v DK Olympie,

aby si společně poslechli zážitky svých spolužáků, kteří se účastnili jarního studijního pobytu ve Španělsku https://eu.zonerama.com/ZSKrupka/Album/11655815

Předem si připravili seznam zvídavých otázek, na které účastníci s chutí odpovídali a motivovali tak ostatní k jarnímu studijnímu výjezdu.

Na začátku promluvil ředitel školy, který vyzdvihl smysl a poslání projektu Erasmus+, který řekl:

„Dobré dílo se povedlo a první skupina vyrazila v neděli 5. května na letiště Václava Havla, aby zde nasedla na letadlo, které jí dopravilo do španělské Malagy a odkud pokračovali do mezinárodní školy Benalmádena college na studijní pobyt v rámci grantu Erasmus+ a za poznáním. Mojí motivací a snahou bylo při psaní Žádosti, aby měli žáci Růžovky možnost osobního rozvoje, aby si to užili, načerpali nové zkušenosti, obohatili se v angličtině, zažili jiný způsob výuky v prestižní zahraniční škole, poznali nové kamarády a kulturu, žili v jiném státě, u moře či letěli letadlem.

Dva týdny se tak dalších třináct vybraných žáků účastnilo, v čase devět až šestnáct hodin, běžné tamní výuky, kde mimo jiné platí přísný zákaz nošení a používání mobilních telefonů v celé budově školy. Žáci tamní školy chodí v uniformách a myslím, že to naše výletníky velmi oslovilo. Veškerá výuka probíhala v anglickém jazyce. Odpolední a večerní čas pak  procházkami po městě, u moře nebo jinými společnými aktivitami. Víkend, kdy se neučilo se vypravili místním autobusem do prohlédnout si Malagu a druhý den do přírodovědného parku. Na konci pobytu obdrželi Certifikát o absolvování dané mobility. Pro žáky neskutečný zážitek, posun v jejich samostatnosti, kompetencích, prohloubení angličtiny či navázání přátelství s místními kamarády. To vše plně hrazenou z prostředků získaného grantu Erasmus+.

Na příští rok jsem opět vypsal žádost o grant. Žádost byla úspěšná, a tak v příštím školním roce další dvě třináctičlenné skupiny odletí za poznáním a studiem.“

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy