EXKURZE FREIBERG 4.A + 8.A

Už víme PROČ!

Když jsem poprvé slyšela o zápisu Krupky do UNESCA, přišlo mi to jako pohádka a přiznám se, že jsem se o podrobnosti začala zajímat teprve tehdy, když se tato pohádka stala skutečností.

Teď už vím, že nejen Krupka je součástí mezinárodního hornického regionu, který sdružuje města a kulturní krajinu jak na německé, tak na české straně Krušných hor. Celý tento prostor podává výjimečná svědectví o mimořádné úloze a silném globálním vlivu na další hornické regiony. Ve Freibergu byla dokonce založena v 18.století dodnes významná báňská vysoká škola a zkušenosti zdejších horníků se přenášely už od 12.století.

Když jsme se ve škole dozvěděli o rozsáhlé a nádherné sbírce minerálů a hornin ve Freibergu, museli jsme ji vidět. Jsme hrdí na své město i na jeho historii, a proto jsme si zvolili tuto atraktivní exkurzi, abychom si kolébku hornictví prohlédli pěkně z blízka. Spolupracovali jsme s institucí Montanregion, která má na starost i propagaci tohoto hornického území. Měli jsme tu čest, že nás provázel hlavní představitel RNDr. Michal Urbana a také náš pan místostarosta PaedDr. Rostislav Kadlec, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Prohlídku města zpestřil krásnou netradiční aktivitou kolega Mgr. Zdeněk Vitouš. Zážitky byly silné a doufám i hluboké i proto, že naši žáci IV.A + VIII.A spolupracovali při řešení úkolů i skupinovém pohybu po městě.

Zdroj náhledového obrázku:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreiberg&psig=AOvVaw2wcGMqqKMG3_MmFkgFJui8&ust=1719649370585000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCPDRzabv_YYDFQAAAAAdAAAAABAE

Mgr. Marcela Langová; Mgr. Zdeněk Vitouš