Mineralogická prezentace

Na začátku prosince se pro 8. a 9. ročník na naší škole uskutečnila mineralogická prezentace. Žákům přijel přiblížit práci mineraloga a gemologa kurátor podsbírky broušených drahých kamenů Mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze Mgr. Lukáš Zahradníček, F. G. G. Prezentaci přednášející pojal jako představení náplně své práce v Národním muzeu, žáci se také dozvěděli hodně zajímavostí o práci mineraloga v terénu, prohlédli si fotografie a dovezené vzorky minerálů, seznámili s pracovními postupy a technikou používanou při určování nerostů, zajímavostmi a záhadami z mineralogie. Z besedy s panem Zahradníčkem si na památku žáci odnesli malou pozornost od přednášejícího. Děkujeme všem zúčastněným za krásnou atmosféru a všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu vydařené akce.