Opatření ze dne 1.10.2020 na období 5.10.2020 až 18.10.2020

Dobrý den všem,

V návaznosti na opatření MZd vydávám toto opatření ze dne 1.10.2020 na období 5.10.2020 až 18.10.2020

 • Mateřská škola režim se nemění
 • 1. stupeň ZŠ součástí vzdělávání nebude zpěv (v rozvrhu bude nahrazen jinou aktivitou dle ŠVP)
 • 2. stupeň ZŠ součástí vzdělávání nebude zpěv a sportovní činnost (v rozvrhu bude nahrazen jinou aktivitou dle ŠVP)
 • Školní družina režim se nemění

Ostatní opatření a režim provozu školy zůstává v platnosti.

Připomínám:

 • Při vstupu do jídelny omytí rukou
 • Ve všech vnitřních prostorách musí mít nasazenou roušku všichni
 • Žáci druhého stupně musí mít nasazenou roušku i během vyučování

Připomínejte prosí neustále dětem nutnost prevence, tj. pravidelné:

 • Nestrkat nic do pusy!!!!! – hrozný nešvar ☹
 • Otužování
 • Vitamíny
 • Pobyty venku
 • Sportování
 • Mytí rukou a desinfekce po WC, před svačinou příchodu zvenčí, apod.
 • Správná životospráva
 • Čaj ze zázvoru ?
 • Ovoce, zelenina
 • Saunování
 • Při rýmě a kašli zůstat doma a vyležet (nechodit do školy-viz manuál MŠMT)

Ve všem jsme příkladem a velmi vám všem děkuji za součinnost a dodržování pravidel.

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA v.r.

ředitel školy