Organizace školy po 18.11.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření MŠMT a usnesení vlády s účinností od 18.11. 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

 • Pro mateřskou školu se stávající režim nemění

 

 • Pro základní školu se stávající režim upravuje takto:

 

 • Žákům 1. a 2. ročníků je povolena osobní přítomnost ve škole
 • Žáci 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníků pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • v rámci vzdělávání se zakazuje:
  • zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu
  • Tělesná výchova, atletika a plavání bez sportovní činnosti – výuka dále pokračuje, ovšem bez sportovní aktivity
 • Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tedy i během vyučování).
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Konzultace musí být předem oboustranně domluvena s ředitelem školy a vždy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka a s přihlédnutím na vládní doporučení výkonu home office pedagogických pracovníků.
 • hodiny pedagogické pedagogické intervence probíhají dle rozvrhu i distančně
 • doučování a školní klub z projektu Šablony II probíhají dle rozvrhu i distančně

Účast žáků na všech formách distanční výuky je povinná! Prosím o zajištění distanční výuky v domácím prostředí. Podklady jsou součástí Pravidel distanční výuky v příloze této zprávy.

Organizace pohybu žáků

ZŠ Teplická

 

 • Příchod do školy
  • žáci 1.A, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují před hlavním vchodem do školy, kde si je v 7,40 vyzvedne třídní učitelka a doprovodí do šatny a třídy 1.A
  • žáci 2.A, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují před zadním vchodem do školy, kde si je v 7,40 vyzvedne třídní učitelka a doprovodí třídy 8.A (z opatření vyplývá, že se třídy nesmí vzájemně potkávat)

 

 • Odchod ze školy
  • žáci 1.A, kteří nechodí do školní družiny ani na oběd odvede po skončení vyučování třídní učitelka k hlavnímu vchodu
  • žáci 1.A, kteří chodí do školní družiny nebo na oběd odvede po skončení vyučování vychovatelka školní družiny hlavním vchodem a společně je naobědvá v určených časových termínech (viz školní stravování). Po obědě nedružinové žáky pouští domů.
  • žáci 2.A, kteří nechodí do školní družiny ani na oběd odvede po skončení vyučování třídní učitelka k zadnímu vchodu
  • žáci 2.A, kteří chodí do školní družiny nebo na oběd odvede po skončení vyučování vychovatelka školní družiny zadním vchodem a společně je naobědvá v určených časových termínech (viz školní stravování). Po obědě nedružinové žáky pouští domů.

ZŠ Hamry

 • Příchod do školy
  • žáci 1.C, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují před hlavním vchodem do školy Na Hamrech, kde si je v 7,40 vyzvedne třídní učitelka a doprovodí do šatny a kmenové třídy

 

 • Odchod ze školy
  • žáci 1.C, kteří nechodí do školní družiny ani na oběd odvede po skončení vyučování třídní učitelka k hlavnímu vchodu ZŠ Hamry
  • žáci 1.C, kteří chodí do školní družiny nebo na oběd odvede po skončení vyučování vychovatelka školní družiny hlavním vchodem ZŠ Hamry a společně je naobědvá v určených časových termínech (viz školní stravování). Po obědě nedružinové žáky pouští domů.

 

 

 • Pro Školní družinu se stávající režim upravuje takto:

 

 • Provozní doba 6,00 – 7,40 a po skončení vyučování do 15,30
 • Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tedy i venku).

 

 • ŠD Teplická
  • Oddělení Konvalinky pro žáky 1.A
   • Žáky v 7,40 odvede vychovatelka hlavním vchodem až do šatny a třídy 1.A
   • Po skončení vyučování vyzvedne vychovatelka družinové a obědové žáky ve třídě a dovede hlavním vchodem do školní družiny a společně naobědvá (nedružinové žáky po obědě pouští domů).
   • Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně nepotkávají)
  • Oddělení Kobylky pro žáky 2.A
   • Žáky v 7,40 odvede vychovatelka zadním vchodem až do třídy 8.A

 

 • ŠD Hamry
  • Oddělení Dráčci pro žáky 1.C
   • Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 1.C

 

 • Školní stravování

 

 • Žáci i zaměstnanci školy pohybující se ve školní jídelně mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školní jídelně (s výjimkou přímé doby konzumace – zbytečně neprotahovat povídáním si bez roušky)
 • Při příchodu do školní jídelny vždy:
  • umýt ruce, osušit a vydesinfikovat
  • sedat pouze na určená místa
  • příbory nepřemísťovat
 • Strávníci základní školy dle časového harmonogramu
 • Pokud strávník nebude chtít docházet na oběd do školní jídelny, musí telefonicky odhlásit obědy v předstihu jednoho pracovního dne do 14.00 hod.

 

Příchody do jídelny od  18.11.2020

 

 • Pondělí: 00 hod. –  1. Stupeň – distanční výuka

12.30 hod. – 1. A

12.50 hod. – 2. A

13.15 hod. – 1.odd. ŠD Hamry

13.30 hod. – 2. Stupeň – distanční výuka

 

 

 • Úterý: 00 hod. – 1. Stupeň – distanční výuka

12.40 hod. – 1. A

13.00 hod. – 2. A

13.15 hod. – 1. Odd. ŠD Hamry

13.30 hod. – 2. Stupeň – distanční výuka

 

 • Středa:       12 .00 hod. – 1. Stupeň – distanční výuka

12.30 hod. – 1. A

12.50 hod. – 2. A

13.15 hod. – 1. Odd. ŠD Hamry

13.30 hod. – 2. Stupeň – distanční výuka

 

 • Čtvrtek: 00 hod. – 1. Stupeň – distanční výuka

12.30 hod. – 1. A

12.50 hod. – 2. A

13.15 hod. –  1. Odd. ŠD Hamry

13.30 hod. – 2. Stupeň – distanční výuka

 

 • Pátek: ´     00 hod. – 1. Stupeň – distanční výuka

12.30 hod. – 1. A

12.50 hod. – 2. A

13.15 hod. – 1. Odd. ŠD Hamry

13.30 hod. – 2. Stupeň – distanční výuka

 

 

O dalších případných změnách vás budu informovat.

 

Děkuji za pochopení a součinnost a s přáním lepších časů

Mgr. Tomáš Liška, MBA v.r.