Podpora vzdělávání na ZŠ a MŠ – projekt

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543

Zde je plakát ke stažení:podpora-vzdelavani-ms-zs