Pravidla distanční výuky pro MŠ Pastelka

Vzhledem k plošnému uzavření všech mateřských škol vydávám jako ředitel MŠ Pastelka,

která je součástí naší školy,  tato Pravidla distanční výuky MŠ Pastelka

 

Pravidla budou zveřejněna na webu MŠ Pastelka.

Děkuji za pochopení a součinnost.

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy