Projekt ICH

Žáci 8. třídy a jejich pokroky v německém jazyce

 

Žáci 8. třídy se začali od září učit 2. cizí jazyk, na naší škole je to jazyk německý. Zpočátku je provázely obrovské problémy, protože se jim do nového jazyka pletl navíc i jazyk anglický. Ale mnozí už si zvykají a pokračují velice dobrými kroky k zvládnutí tohoto těžkého jazyka.

Během těchto dvou měsíců se žáci seznámili se psaním, výslovností a dalšími základními věcmi, bez kterých se při učení jazyka neobejdou.

Zvládnou již číslovky, vyjmenovat dny v týdnu, barvy, abecedu, představit se, říci, kde bydlí, kolik jim je let, barvy a mnoho dalšího.

Na závěr 1. lekce byl připraven Projekt ICH( Projekt Já), který shrnul všechno, co se žáci již naučili.

Chválím všechny žáky, protože se do projektu vrhli opravdu s nadšením a moc se jim dařiloJ

Mgr. Lenka Glogarová