SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍHO ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. Podle Školského zákona č. 472/2011 Sb., v platném znění, rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno tímto způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do hlavní budovy školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy
  • a na webových stránkách školy: zskrupka.cz

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:         13.5.2021

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍHO ROČNÍKU

pro školní rok 2021/2022

 

022021 032021 042021 062021 072021 082021
092021 102021 112021 122021 132021 142021
152021 162021 172021 192021 202021 212021
222021 232021 242021 252021 262021 272021
282021 292021 302021 322021 342021  
           
           
           
           

 

 

 

V Krupce, 6.5.2021

 

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA

ředitel školy