SOUTĚŽ O POHÁR HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE

V pondělí 6. 5. 2019 vyrazila naše škola na branný závod do Ústí nad Labem. Školu reprezentovalo pět družstev. Soutěžilo se na čas ve vymezeném prostoru nad muzeem civilní obrany. Účastníci byli prověřeni fyzickými i vědomostními úkoly. Po splnění všech úkolů jsme se přesunuli na fakultu zdravotnických studií, kde jsme měli možnost nechat se otestovat na různých přístrojích. Studenti i pedagogové z fakulty byli velmi příjemní a nadšení. Celá akce probíhala v přátelském duchu. Chválím naše žáky za příkladnou reprezentaci školy.

Nedomová, Šorf AP