Živé „Člověče nezlob se!“

Jaro přivítaly obě oddělení školní družiny ZŠ Teplická, nejen výtvarnou činností s jarními motivy, ale i častějšími pobyty v přírodě a na školní zahradě. Jednou z aktivit pobytu na zahradě bylo i živé „Člověče nezlob se!“ Tato velice známá a žáky oblíbená hra účastníky v této podobě zaujala a hraní si na figurky účastníky pobavilo natolik, že hrou vyplnili poměrnou část rekreační činnosti školní družiny.