Beseda „Myslivec a les a pes“- ŠD, 13.11.2019

V odpoledních hodinách se 45 dětí z oddělení Soviček, Kobylek, Dráčků a Konvalinek zúčastnilo zajímavé besedy Myslivec a les a pes. Pod vedením pana Radka Jareše se naší školou neslo zajímavé a poutavé povídání o lese a zvířátkách, provázané obrázky. Děti si mohly prohlédnout trofeje, sáhnout na lovecké zbraně nebo se pomazlit s loveckým psem..Sárou. Byly jim zodpovězeny jejich dotazy a samy také hádaly a odpovídaly na dotazy pana myslivce. Beseda se nám všem moc líbila a jistě přinese i mnoho užitečného do předmětů prvouky a přírodovědy.