Beseda s nevidomými – základní škola a školní družiny

Beseda s nevidomými na ZŠ Teplická

Ve středu 14. února 2018 měli žáci 2. stupně a družiny ZŠ Teplická zvláštní návštěvu. O svém životě jim přijeli vyprávět nevidomí Stanislava a Vladislav Krajíčkovi z Lovosic a Blanka Janečková z Loun spolu se svými vodicími labradory Plutem a Mínou.

Konalo se hned několik besed, při kterých byly děti obeznámeny s tím, jak člověk může přijít o svůj zrak, jak se s takovou ztrátou vypořádat a jakou úlohu v životě nevidomého či slabozrakého člověka sehrávají čtyřnozí asistenti, kteří jednoznačně vzbudili u dětí největší zájem. Žáci se tak logicky nejčastěji ptali, jak dlouho a jakým způsobem probíhá výcvik těchto chlupatých hrdinů a jak moc jsou při navádění člověka soběstační. Besedující také často odpovídali na dotazy ohledně běžného života – jak chodí nakupovat, jakým způsobem doma vaří a zda mohou řídit auto. Děti měly mimo jiné příležitost číst Braillovo písmo a prohlédnout si některé pomůcky, které nevidomí využívají, jako např. chytrý telefon, který na uživatele „mluví“, chytrý počítač, dotykové hodinky, či organizér na mince a bankovky. Žáci se v neposlední řadě hlavně dozvěděli, jak se k nevidomým lidem mají chovat a jak jim mohou případně pomoci, když nevidomý potřebuje přejít silnici či ukázat směr.

Samotným besedujícím se společně strávený čas velice líbil a některé dotazy je od srdce rozesmály. Tato akce se líbila nejen učitelům, ale i žákům, kteří hodnotí celou akci i s odstupem času jako velice povedenou a jsou rádi za objev jiného, pro žáky nevšedního pohledu na svět.

Kateřina Betková

Beseda s nevidomými ve školních družinách

Dne 14.2. navštívili školní družiny Základní školy a Mateřské školy Krupka Teplická, nevidomí manželé Krajíčkovi se svým vodícím psem Plutem a pí. B. Janečková s pejskem Mínou, aby si popovídali s našimi účastníky o životě nevidomých v tomto současném světě.

Beseda ve školní družině na Hamrech se nesla ve velmi zvídavé atmosféře, jelikož naši účastníci měli připraveny spousty otázek, směřující nejen na manžele, ale i na vodícího psa Pluta. Téměř hodinu jsme dostávali zajímavé odpovědi i informace týkající se obecně života nevidomých lidí, výcviku vodících psů. Naši účastníci s obrovským zájmem naslouchali povídání nevidomých a určité informace byly pro ně i pani vychovatelky velmi zajímavé.

Po necelé hodině jsme se s manželi Krajíčkovi a psem Plutem i jejich doprovodem pí. Betkovou rozloučili. Jako poděkování za čas s námi strávený v naší družince jsme manželé obdarovali keramikou vyrobenou našimi účastníky a pejska Pluta dobrotami přinesenými z domova našimi účastníky.

Touto cestou bych chtěla poděkovat pí. učitelce Betkové a její mamince za zprostředkování této besedy v družinách, jelikož je velmi přínosné pro naše účastníky to, že vědí, že tito lidé žijí vedle nich a že se s nimi mohou setkat i jinde, než v družině.

Vedoucí vychovatelka Hanáková L.