Chemie nás baví

V odborné učebně Fy/Ch žáci 8. ročníku v rámci vyučovacího předmětu chemie pracovali na laboratorním projektu Kyselost a zásaditost látek. V pracovních týmech zkoumali pH látek běžně dostupných v domácnostech, např. voda, ocet, citronová šťáva, tekuté mýdlo, jedlá soda, WC desinfekce apod. Žáci si nejprve si prostudovali teoretický základ a pracovní postupy, připravili si potřebné pomůcky a pracovní prostor. Při zkoumání vzorků látek využívali kromě univerzálních indikátorových papírků také kapalný indikátor z červeného zelí, který pro ně připravila paní učitelka s paní asistentkou. Při pokusech pozorovali barevné změny indikátorů pH, zaznamenávali je do tabulky, porovnávali je s barevnou škálou pH a určovali kyselost či zásaditost zkoumaných látek. Na svých pracovních úkolech pracovali žáci zcela samostatně, se zaujetím plnili úkoly a zpracovávali výsledky zkoumání do laboratorního protokolu. Žáky práce v chemické laboratoři bavila a všichni se těší na další zkoumání a objevování.