Cinklo to

Celkem 3 týmy ZŠ Krupka, Teplická se dne 16.5.2019 účastnili Finálové regaty Česko vesluje v Račicích. Ještě před samotnou soutěží byla naše školy vyhodnocena jako Skokan roku, kdy jsme se meziročně posunuli z celkového 26 na 6 místo v celorepublikové soutěži škol. Před nám skončili střední školy a gymnázia. Jako dárek jsme dostali veslařský trenažér.

Jeden již naše škola má a tak se sportovci mohli připravit na finálové klání, kde soutěží družstva jako štafeta. Při ní každý člen týmu vesluje svůj úsek, následuje rychlá výměna a sleduje se celkový čas zdolání tratě o délce 2000 metrů.

Díky přípravě a šikovnosti si naše škola vedla opravdu znamenitě. Celkové pořadí v jednotlivých kategoriích vypadá následovně. Dívky 9.ročníku (ve složení Glogarová, Müllerová, Horáčková, Dlesková, Česalová, Pařízková, Setinská a Piťhová) obsadili čtvrté místo, chlapci 9.ročníku (ve složení Balabán, Tyle, Migulski, Jaša, Hrubý, Reichelt, Beláček a Kakaš) skončili na druhém místo a dívky 7.ročníku (ve složení Holešinská, Rašková, Formánková, Koleňová, Šoltová, Daňová, Přibíková a Brožová) zvítězily. Více na www.zskrupka.cz

Všem moc gratulujeme a přejeme další dobré sportovní, ale i studijní výsledky 🙂

 

Mgr. Tomáš Liška, ředitel školy