Den je hezčí, když zachráníte život dítěte

Přesně tímto heslem se nechali inspirovat členové žákovského parlamentu na ZŠ Krupka Teplická a rozhodli se podpořit projekt Přežití a podpora nejmenších pod záštitou UNICEF.

Před Vánocemi uspořádali všechna oddělení školní družiny z Růžovky každoroční vánoční akademii, na kterou si děti nacvičily divadelní představení a vystoupily na zahradě školy před zraky svých rodičů. Součástí akce byla prodejní výstava výrobků žáků školy. O tuto akci se postarali členové žákovského parlamentu naší školy. Výtěžek šel do pokladničky UNICEF, kterou si na sklonku ledny přijel osobně vyzvednout koordinátor benefičních akcí zmíněné organizace. Při té příležitosti udělal žákům osmého ročníku přednášku o významu a poslání UNICEF.

Celkový výtěžek přesáhl částku 10 000,- KČ. Dobrá věc se povedla a za rok ji opět zopakujeme.                                                 Mgr. Tomáš Liška, ředitel školy