DEN ZEMĚ

I v českém kalendáři najdeme od roku 1990 mezinárodně uznávaný svátek Den Země. Ekologové, narozením tohoto svátku, docílili, aby se i politici začali zabývat udržitelností života na planetě Zemi, aby mysleli na udržitelné zdroje energie, na recyklaci odpadu nebo se zabývali energetickou účinností.

Starosti politiků a ekologů nám možná připadají trochu vzdálené, ale řídíme-li se selským rozumem, můžeme naší planetě pomáhat i v komunálním měřítku. Prostě a jednoduše o životní prostředí můžeme, a my si myslíme i musíme, pečovat sami. Komu by se nechtělo žít v krásném, čistém a zdravém okolí.

Aby naše Země byla na svůj svátek krásnější a čistější, rozhodli jsme se jí pomoci. Domluvili jsme se, že poklidíme blízké okolí školy, kam si chodíme hrát. Požádali jsme o pomoc i další kamarády ze školy a park v rojnici vyčistili od odpadků, samozřejmě pod dohledem pedagogů, kteří zvládli tu nejnáročnější práci. Ačkoliv se to nezdálo, naplnili jsme několik velkých pytlů odpadky. Městský úřad zařídil jejich likvidaci. Když procházíme parkem dnes, není nám lhostejný pohozený papírek či plechovka. Možná, že náš příklad povzbudí i další ochránce přírody. Děkujeme všem, kteří s námi táhnou za jeden provaz, žáci 4.A ZŠ Teplická.

 

pytle plné odpadků