Družina na návštěvě městského úřadu, knihovny a KODUSu

S Kobylkami a Konvalinkami (oddělení ŠD Teplická) jsme se vydali na návštěvu Městského úřadu Krupka, městské knihovny a KODUSu a co vše jsme zažili…?

Městský úřad Krupka

  • V infocentru nás přivítala Helena Kulhanová, zaměstnankyně MěÚ, která dětem vyprávěla o historii, ale i budoucnu našeho města a jeho okolí, děti si prohlédly sbírku kamenů, které si mohly i osahat a dozvěděly se i něco o těžbě rud v našem okolí. Dále jim řekla i něco o historii hasičů a děti si vyzkoušely i starou hasičskou uniformu (viz. foto ve fotogalerii).
  • Městským úřadem nás provedla Kateřina Osvaldová, která nám ukázala i kancelář pana starosty, který nebyl přítomen, což ho prý moc mrzelo, protože by se rád s našimi dětmi potkal. Děti však přivítala ve své kanceláři paní tajemnice, což je vedoucí celého úřadu a děti se tak seznámily a také dozvěděly něco o vedení našeho města.

Městská knihovna

  • Zde nás přivítaly moc milé zaměstnankyně a pověděly nám, jak to v knihovně chodí, a že poplatek 30 Kč za rok s možností si půjčit spoustu leckdy nedostupných knih je vlastně velmi pěkné. Děti si mohly prohlédnout celý prostor knihovny a zalistovat si v knihách jako ochutnávku toho, co novým členstvím mohou získat.

KODUS

  • Na náměstí máme zrekonstruovaný dům pro seniory, kde probíhá pravidelné setkávání obyvatel domu ve středu od 14:00. Zastavili jsme se tam a domluvili se, že bychom je rádi někdy přišli s dětmi navštívit a potěšit je nejen svou přítomností, ale i nějakým malým vystoupením. Před odchodem jim děti předaly ručně vyrobená přáníčka pro potěšení.

 

Dětem se výlet moc líbil. Z celého odpoledne byly plné dojmů, které společně sepíší, protože slíbily paní Osvaldové, že připraví článek do našeho městského časopisu Radnice.

 

Blanka Posseltová a Pavlína Fictumová, vychovatelky ŠD Teplická

více fotografií najdete zde https://eu.zonerama.com/ZSKrupka/Album/11146036#check-duplicates