EXKURZE DO VODNÍHO DÍLA FLÁJE – 8.A + 9.A

V pátek 6. října jsme se s našimi žáky osmého a devátého ročníku vydali na vzdělávací výlet do vodního díla Fláje. Tato zajímavá exkurze nám poskytla nejen mnoho nových poznatků, ale také příležitost strávit nádherný den v přírodě. Návštěva vodního díla byla velice poučná. Pro mnohé z nás to byla první příležitost vidět fungování takového díla zblízka. Náš průvodce nás seznámil s historií vodního díla, jeho významem v dodávce pitné vody pro region Ústecký kraj.

Po návštěvě vodního díla jsme se vydali po historickém Flájském kanálu směrem do Českého Jiřetína. Cestou nás doprovázely informační panely, které nám podávaly zajímavé informace o historii a významu tohoto kanálu. Žáci si tak mohli procvičit i své čtenářské dovednosti a seznámit se s důležitými částmi naší historie.

Tento výlet nám všem ukázal, jak důležitá je péče o naše vodní zdroje a jak fascinující může být historie spojená s vodou. Doufáme, že tato zkušenost bude pro žáky inspirací a podnětem k dalšímu zkoumání a učení. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci tohoto výletu podíleli. Díky nim se naše návštěva vodního díla Fláje a procházka po Flájském kanálu stala nezapomenutelným zážitkem.

          

Mgr. Zdeněk Vitouš