Exkurze

Exkurze do ZUŠ Stanislava Šebka Krupka

 

V úterý 4. června 2019 navštívili žáci 6.A Základní uměleckou školu (ZUŠ) Stanislava Šebka v Krupce na  Mariánském náměstí.

 

Ve škole, která nese název po bohosudovském muzikantovi, skladateli, varhaníkovi a pedagogovi Stanislavu Šebkovi († 1984), si žáci prohlédli její nové prostory. Velký dík patří zástupkyni ZUŠ, paní Marii Reichlové, která nás provedla krásným a moderním interiérem ZUŠ. Žáci byli seznámeni s kritérii pro přijetí do hudebního i tanečního oboru školy a dozvěděli se informace o životě a díle Stanislava Šebka. Dále jsme měli možnost vidět koncertní sál, baletní sál, učebnu hudební nauky
a jednotlivé třídy, ve kterých probíhá individuální výuka hry na hudební nástroje.

 

Přiložená fotografie byla pořízena v koncertním sále ZUŠ.

 

Mgr. Tereza Šlechtová