KRITERIUM ZAPSÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školní družina ZŠ Teplická:

  • konvalinky pro žáky 1. a 4. ročníku ZŠ Teplická
  • kobylky pro žáky 2., 3. a 5. ročníku ZŠ Teplická

Školní družina ZŠ Hamry:

  • dráčci pro žáky 1. a 3. ročníku ZŠ Hamry
  • sovičky pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ Hamry

Priorita zapsání:

  • Přednostně budou zapsáni žáci 1. a 2. ročníku
  • Sourozenci v zájmovém vzdělávání
  • Dojíždějící
  • Docházející na celodenní docházku
  • Ostatní

Účastníci budou zapsáni do naplnění kapacity jednotlivých oddělení. Při převisu, budou zájemci zapsáni dle pořadí priorit a výběr dle bodu 5 bude proveden losem.

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA v.r.  ředitel školy