Laboratorní práce z hodiny Přírodopisu v 7.B

V hodině přírodopisu na téma „Mechorosty a Kapraďorosty“ si žáci vyzkoušeli nové školní mikroskopy propojené s notebookem. Zkoumaný vzorek viděli zvětšený na monitoru, mohli si jej přiblížit, zaostřit a také vyfotit. Žáci pozorovali rostlinky mechu a kapradí, pomocí internetového prohlížeče Google určovali o jaké se jedná druhy, překreslovali výtrusnice kapradin a rostlinku mechu.

 

Mgr. Zdeněk Stuchlý