Laboratorní praktika

V letošním školním roce se na našem rozvrhu objevil nový předmět: chemie! V laboratorní práci na téma Metody oddělování složek směsí jsme dostali kádinku s pískem a modrou skalicí. Zadaným úkolem bylo oddělit modrou skalici od písku a získat krystaly modré skalice. Ve skupinkách jsme obsah kádinky rozpustili ve vodě a sestrojili potřebnou aparaturu. Následovala filtrace vzniklé suspenze. Pak jsme jenom vyčkávali, až se z krystalizační misky s filtrátem odpaří voda. A po týdnu se ukázaly nádherné krystaly. Laboratorní práce se všem podařila. Nic jsme nezničili a nikomu se nic nestalo 🙂

Fotografie si můžete prohlédnout https://eu.zonerama.com/ZSKrupka/Album/9274200

Ema Voráčková

žákyně třídy VIII. A