Lidé a řemesla

Poslední únorové odpoledne jsme se sešli s žáky ze ŠD Hamry v tělocvičně. Na úvod jsme si vyprávěli o řemeslech a povolání. Zmínili se jakými změnami prošla řemeslná výroba, mluvili jsme o modernizaci strojů a náčiní. A jakým způsobem došlo na zjednodušení a ulehčení práce lidem.

Po diskusi jsme přešli k praktickým ukázkám. Pro žáky jsme připravili devět stanovišť, kde si vyzkoušeli některé z rukodělných činností. Mleli mouku pomocí dvou kamenů, zatloukali hřebíky, pletli vánočky, zdobili koláče,, stavěli zeď či ošetřovali drobná poranění. Neopomněli stanoviště udržovat v čistotě a pořádku.

Žáci se s jednotlivými činnostmi popasovali velmi dobře. Utvrdili nás, že zručnost se stále snoubí s šikovností a důvtipem člověka.

Hezký den Pavlína Fictumová