Lodní deník – den třetí

Naši námořníci se pustili do dalšího úkolu… tedy někteří oprášili již získané vědomosti a jiní se nově naučili, jak dojít k cíli pomocí buzoly.

Co nás tedy čekalo? Nejdříve jsme se pustili do „suchého“ tréninku v naší družině a hledali jsme azimut, který nás dovede k připraveným plyšákům, pak jsme vypluli na širé, zelené moře, kde se každý tým pokusil doplout podle vytyčené trasy až ke svému cíli. To se podařilo všem námořníkům, nikdo se neztratil a ani nebyl hozen přes palubu…

TAKŽE TŘETÍ ÚSPĚŠNOU PLAVBU MÁME ZA SEBOU a dětem zacinkaly další zlaťáky v jejich truhličkách!

My se těšíme na další plavbu a vy nám přejte dobrý vítr do plachet!

Lodní kapitánky Pavlínka s Blankou a jejich posádka Kobylek a Konvalinek (ŠD Teplická)