Masopustní průvod s přespáním ve ŠD

Masopust,  neboli oslava konce „paní Zimy“,  zavítal i na naší školu. Pilotních oslav se ujaly vychovatelky se vší vervou a do příprav zapojily i děti ze školní družiny. Výzdoba, dekorace, pečení, masky a bohatý program, to vše provázelo náš první masopustní průvod, po kterém děti zůstaly na noční „přespávací dobrodružství“ ve školní družině na Hamrech. Obrovské poděkování patří především všem rodičům, kteří se průvodu zúčastnily společně se svými dětmi a bylo nás opravdu hodně. Cestou z horní družiny na hamerskou školu jsme zpívali písně a vychovatelky měly možnost si s rodiči popovídat mimo školské prostředí. Panovala velmi přátelská a uvolněná atmosféra.

Pro naše hosty jsme připravili masopustní hostinu v tělocvičně a musím konstatovat, že jsme tam málem nevešli J

Večerní program si vychovatelky z družiny na Hamrech připravily zajímavý, vtipný a měl především utužit kolektiv. Také jsme měli možnost poznat naše kamarády z teplické družinky, kteří se odvážili přespat do soboty společně s námi. Hry a soutěže, diskotéka pro malé i velké a v neposlední řadě promítání filmu na velké plátno nám večer naplnilo beze zbytku výjimečnými zážitky. Ráno jsme společně zhodnotili celou akci, rozdali diplomy i sladkosti a všechny děti jsme v pořádku vrátili do náručí jejich rodičů. Byla to vyvedená týmová práce všech vychovatelek a veliké poděkování patří rodičům i dětem za podporu a účast.

 

Vychovatelka: Zuzana Czesztyiczká

Více fotek najdete ve fotogalerii