logo_zskrupka_web

Mimořádné opatření Č.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN

Dobrý den všem,

na vědomí dávám Mimořádné opatření 4.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN (dostupné na http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-22_19402_4135_1.html )

Z něho vyplývá výňatek, že s účinností od 22.6.2020 0:00 hodin do 30.6.2020 do 24:00 se zakazuje

osobní přítomnost ve školách a školských zařízeních dle zákona č. 561/2004 Sb.:

  • žáků 1.stupně základní školy (dosavadní výuka tedy pátkem 19.6.2020 končí)
  • žáků 9.ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky
  • žáků 2.stupně základní školy za účelem konání konzultací či třídnických hodinách (dosavadní činnost tedy pátkem 19.6.2020 končí)
  • osobní přítomnost účastníků zájmového vzdělávání ve školských zařízeních dle zákona č. 561/2004 Sb. (dosavadní činnost tedy pátkem 19.6.2020 končí)

 

Vaření obědů pro žáky základní školy tedy pátkem 19.6.2020 končí. 

 

Z něho vyplývá výňatek, že s účinností od 22.6.2020 0:00 hodin do 30.6.2020 do 24:00 se ukládá:

  • osobní přítomnost žáků základní školy dle zákona č. 561/2004 Sb. byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti pouze 15 žáků ve skupině

Z něho vyplývá výňatek, že s účinností od 22.6.2020 0:00 hodin do 30.6.2020 do 24:00 se nařizuje:

  • žák nebo jeho zákonný zástupce před prvním vstupem do školy (bráno i školní akci pořádané v době pracovního dne v čase 7,15 až 15,15) poskytla písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ( např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.) ( formulář dostupný na https://www.zskrupka.cz/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-pro-vstup-do-%C5%A1koly.pdf
    • žáci, kteří již prohlášení přinesli, již znovu nosit nemusí
  • jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole (bráno i školní akci pořádané v době pracovního dne v čase 7,15 až 15,15) pokud je bez akutních zdravotních potíží ( např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.)

 

S účinností ode dne 22.6.2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 25.5.2020 č.j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN

 

Děkuji za součinnost

 

S přáním hezkého dne

Mgr. Tomáš Liška – ředitel školy