Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest od 25.2.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření MZ č.j. 15757/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25.2. 2021 (včetně) do odvolání platí na celém území České republiky následující:

  • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 

  • Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)
  • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

 

které brání šíření kapének

 

  • Ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i školy)
  • Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob od vzdálených sebe méně než 2 metry

 

Do 28.2.2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Celé opatření naleznete Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest od 25.2.2021

Prosím tedy, abyste děti vybavili minimálně zdravotnickými obličejovými maskami nebo obdobnými prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

 

Děkuji za pochopení a součinnost

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy