favicon_zskrupka

Nařízení ředitele školy č. 8/2020 O udělení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 472/2011 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

 

ředitelské volno pro žáky 1. a 2.stupně ZŠ a MŠ Krupka, Teplická 400

 

a to na dny 24.6. , 25.6. , 26.6. , 29.6. a 30.6.2020

 

Článek 1

Odůvodnění

  • Z organizačních důvodů.

Článek 2

Zabezpečení

  • Všichni zaměstnanci školy vyučující na 1. a 2.stupni budou provádět celodenní školení a přípravu na případnou druhou vlnu pandemie.
  • Školní družiny i školní jídelna pro celou základní školu nebudou v provozu.
  • Vysvědčení lze vyzvedávat průběžně od 22.6. do 3.7. v sekretariátu školy vždy v pracovní dny v čase 8,00 až 12,00 hodin.

 

Článek 3

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2020.

 

 

 

                                                                                                                             Mgr.Tomáš Liška,v.r.

                                                                                                                              ředitel  školy