Nové hry a hračky ve školní družině

Dne 4.1.2024 jsme přerozdělili nově nakoupené hry a hračky do všech oddělení školní družiny. Děti si je s velkým zájmem vyzkoušely a započaly hraní s nimi. Vybírali jsme především hry rozvíjející jak motorické funkce, tak i ty kognitivní. S nadšením jsme je, my vychovatelky, pozorovaly. Nastala okamžitě skvělá komunikace, obrovské nadšení a zápal. Ve třídě panoval vstřícný a přátelský duch, vysoká míra kooperace, tedy společné úsilí spolupráce vedoucí k prospěchu všech. Některé hračky jsme si schovali na později, jelikož jsou určeny především na pískoviště, která budou zbudována na obou školních zahradách.

Moc děkujeme vedení naší školy.

tým vychovatelek