Nový školní rok

Letošní školní rok započal v pondělí 4. září. Tisíce dětí v celé České republice se tak rozloučily s prázdninami a na deset měsíců zasedly všichni školou povinní do škamen. Nejinak tomu bylo i na základní škole Teplická v Krupce, která otevírala na svých obou budovách dva první ročníky. Úsměvy spolu s velkým očekáváním se zračily na tvářích těch nejmladších. Papírové kornouty, doprovod rodičů, blýskající fotoaparáty, veselá nálada. To všechno jsme mohli vidět u našich prvňáčků. Do jejich třídy je doprovodili zástupci žáků devátého ročníku. Slavnostní řeč k malým elévům a jejich rodičům a příbuzným pronesl ředitel školy Mgr. Tomáš Liška a za zřizovatele tajemník městského úřadu v Krupce Ing. František Růžička. Přivítali nové žáčky a popřáli jim hezké výsledky, chuť se učit a dobré kamarády ve třídě i ve škole. Na závěr uvítacího ceremoniálu předal ředitel školy celé třídě slavnostní dort, aby měli prvňáčkové první den ve škole podpořený sladkou vzpomínkou. Mgr. Tomáš Liška, ředitel školy