Opatření MZd ze dne 7.9.2020

V návaznosti na opatření MZd posílám tyto informace:

  • Mateřská škola režim se nemění
  • 1. stupeň ZŠ Pedagogičtí pracovníci včetně asistentů pedagogů a žáci ve třídách mít nasazené roušky nemusí
  • 2. stupeň ZŠ Pedagogičtí pracovníci včetně asistentů pedagogů a žáci ve třídách mít nasazené roušky musí (vyjma tělesné výchovy, atletiky, plavání a hudební výchovy)
  • Školní družina režim se nemění
  • Ve všech vnitřních prostorách musí mít nasazenou roušku všichni

Zdroj: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/

Tomáš Liška