Organizace provozu školy od 17.5.2021

Dobrý den všem a zejména žákům a rodičům žáků 1.stupně,

 

zde Organizační opatření od 17.5.2021 naleznete Organizaci provozu školy a Pravidla pro testování Pravidla pro testování od 17.5.2021 od 17.5.2021.

Prosím vás o jejich prostudování (změny jsem vyznačil červeně).

 

Žáci 1. stupně mají od 17.5. prezenční výuku bez rotace a žáci 2.stupně prozatím nadále dle dané rotace.

 

Testování zůstává stejné, pouze jsem upravil testovací místnosti.

 

Žáci 1. stupně se testují jedenkrát týdně a žáci 2.stupně prozatím nadále s frekvencí dvakrát týdně.

Zásadní je otázka testování. Zde v první řadě uvádím, že je zcela dobrovolné a nepovinné.
Pokud se ho ovšem žák nezúčastní nebo nebude mít náhradní potvrzení, nabízí naše škola offline výuku  (vše najdete v příloze Pravidla pro testování).

Nabídka offline výuky reflektuje postoj, že testování nemusí být všem příjemné a žádoucí a mojí snahou je, aby i tak měli žáci naší školy, co největší komfort pro vzdělávání.

 

Informace o dalších případných změnách vás budu neprodleně informovat.

 

Děkuji všem za spolupráci.

S přáním hezkého dne.

Mgr. Tomáš Liška, MBA