Organizace provozu školy od 24.5.2021

Dobrý den všem a zejména žákům a rodičům žáků 2.stupně,

Zde Organizační opatření od 24.5.2021 Prosím vás o jejich prostudování (změny jsem vyznačil červeně).

 

Žáci 1. stupně i žáci 2. stupně mají od 24.5. prezenční výuku bez rotace.

 

Testování pro všechny s frekvencí 1 x týdně (primárně v pondělí) dle harmonogramu.

 

Zde Pravidla pro testování od 24.5.2021 Pravidla provádění antigenních testů.

 

Zásadní je otázka testování. Zde v první řadě uvádím, že je zcela dobrovolné a nepovinné.
Pokud se ho ovšem žák nezúčastní nebo nebude mít náhradní potvrzení, nabízí naše škola offline výuku  (vše najdete v příloze Pravidla pro testování).

Nabídka offline výuky reflektuje postoj, že testování nemusí být všem příjemné a žádoucí a mojí snahou je, aby i tak měli žáci naší školy, co největší komfort pro vzdělávání.

 

Žáci, kteří se neúčastní výuky z důvody nesouhlasu s testováním, jsou v ežimu omluvené neúčasti na výuce.


V žádném případě se nejedná o distanční vzdělávání.

Z těchto důvodu nelze odebírat školní stravování formou take away pro ty, kteří se neúčastní prezenční výuky.

Žáci druhého stupně, kteří byli v režimu distanční výuky a od 24.5. nedocházejí do školy z důvodu nesouhlasu s testováním, si 24.5. („první den nemoci“) mohou jídlo odebrat naposledy a od dalšího dne již budou odhlášeni.

Zde informace o konání Škola v přírodě

Informace o dalších případných změnách vás budu neprodleně informovat.

 

Děkuji všem za pochopení spolupráci.

S přáním hezkého dne.

Tomáš Liška