Organizace školy od 14.12.2020 PES-3

Dobrý den všem,

počínaje 14.12.2020 dochází k organizačnímu opatření pro PES – 3 s ohledem na možnost mít dvě třídy v jednom oddělení ŠD.

S tím je spojená změna logistiky odvádění žáků po skončení vyučování a organizace ve školní jídelně viz Organizační opatření od 14.12.2020 PES 3.

Ostatní zůstává a připomínám to hlavní:

  • Promluvte prosím s dětmi, aby si ve škole nevyměňovali svačiny, pití, roušky, apod…
  • Mytí rukou a jejich desinfekce
  • Větrání po 30 minutách
  • Nošení roušek všude, vždy a všichni
  • Zákaz zpěvu a sportovní činnosti
  • Zákaz se vzájemně potkávat ve škole, před školou, na obědě i v družině
  • ​2.stupeň rotační výuka (distanční výuka i úkoly přes Teamsy dle harmonogramu)

 

Změny jsem vyznačil červeně.

S přáním pevného zdraví

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy