Organizace školy od 30.11.2020

Dobrý den vážení rodiče,

přikládám přílohou tři dokumenty spojené s návratem žáků od 30.11.2020 do změny v systému PES.

 

 

 

 • V poslední obsáhlé příloze Dopis rodičům Bakaláře ze dne 20_11_2020 PES 4 naleznete kompletní „kuchařku“, jak bude probíhat organizace školy od 30.11.2020 do změny v systému PES (vychází z tabulky Opatření PES pro školství a opatření MŠMT)

 

 • Je to ho poměrně dost, ale snažil jsme so co nejpodrobnější rozpis tak, aby bylo vše jasné, přehledné a nedocházelo ke zmatkům
 • Základní a nosnou myšlenkou je, že:
  • Se žáci různých ročníků nesmí vzájemně potkávat před školou, ve škole, v družině na obědě, atd.
  • Že po celou dobu pobytu ve škole (i mimo ni) musí být nasazeny roušky
  • Školní družina pouze pro žáky nejnižších ročníků 1.A, 2.A, 1.C a 3.C. Žáci ostatních ročníků 1.stupně pouze možnost zůstat v kmenové třídě pod dozorem (nesmějí se potkat s ostatními)
  • Žáci 2.stupně mají rotační výuku

 

Velmi vás prosím o prostudování organizace a zejména dodržování časů, seřadišť, obědů, roušek, apod.

 

Malinko se též upraví Pedagogická intervence, ale to napíšu příslušným rodičům samostatně.

 

Je toho hodně, já vím. Ale musím striktně dodržet vydané metodiky. Tak velmi děkuji za pochopení a součinnost.

 

V případě dotazů, jsem k dispozici.

 

Přeji nám všem hlavně pevné zdraví a optimismu, ať to společně zvládneme.. ?

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy