Organizační opatření od 27.2.2021 do 21.3.2021 včetně

Vážení rodiče,

vzhledem k usnesení vlády a přijatému krizovému opatření č. 200 ze dne 26.2.2021 s účinností od 27.2. 2021 do 21.3.2021 (včetně)  se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

 

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne. Zástupkyně ředitele školy pro mateřskou školu bude zákonné zástupce informovat o způsobu této distanční výuky. Celý dokument naleznete na Organizační opatření od 27.2.2021

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy