Organizační opatření školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

omlouvám se za zpoždění, ale bylo to opravdu náročné veškerou dokumentaci čítající v součtu cca 150 stran textu prostudovat, propojit a nastavit fungující systémy. Výsledkem je několik dílčích dokumentů, podle kterých se bude chod školy od pondělí 12.4.2021 řídit.

 

zde jsou:

Organizační opatření od 12.4.2021 Právní vyjádření MŠMT Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí Seznam příznaků Pravidla distanční výuky Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

Pravidla pro testování

Právní vyjádření MŠMT

Seznam příznaků

Pravidla distanční výuky Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

Provoz školy ve školním roce 2020_2021 od 30.11.

Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí

a instruktážní video:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Prosím vás o jejich prostudování.

Zásadní je otázka testování. Zde v první řadě uvádím, že je zcela dobrovolné a nepovinné.
Pokud se ho ovšem žák nezúčastní nebo nebude mít náhradní potvrzení, nabízí naše škola offline výuku​ (vše najdete v příloze Pravidla pro testování).

Nabídka offline výuky reflektuje postoj, že testování nemusí být všem příjemné a žádoucí a mojí snahou je, aby i tak měli žáci naší školy, co největší komfort pro vzdělávání.

Na zpracování jsme měli šibeniční termín jednoho dne a též prostudování školních materiálů bude s krátkou dobou.
Ale věřím, že se v nich zorientujete a bude vše v pořádku funkční.

Závěrem mi dovolte poděkovat vám za spolupráci a součinnost.
Věřte, že i pro nás je daná situace velmi extrémní, nová a budící emoce.
Nicméně musíme jako škola dodržovat Vládní nařízení a já jako ředitel jsem za to zodpovědný.
Ale nic jsem si z vlastní vůle nepřidal. ​Pouze vycházel z daných nařízení a respektoval je.

Budu vám samozřejmě kdykoliv nápomocný a vstřícný v klidné a důstojné rovině
a věřím, že vše společně zvládneme.

S přáním hezkého dne.

Mgr. Tomáš Liška​, MBA – ředitel školy