Po stopách Šnečí stezky, 6.B+7.B

V úterý 10. 10. 2023 jsme se vydali po Šnečí stezce objevovat les. Šli jsme lesem po stopách vyznačených symbolů šneka namalovaných na stromech červenou barvou.

Naše cesta vedla: Hamry, Kalvárie, Šnečí vrch, Zaječák, Libušín, Hamry. Během výpravy se žáci seznamovali s lesním ekosystémem. Poznávali různé druhy přírodnin (mech, kapradí, šišky, druhy stromů) a rozšiřovali si tak své znalosti. Také jsme sbírali přírodní materiál na výtvarnou výchovu a na laboratorní práci v přírodopise.

Měli jsme štěstí dvakrát pozorovat úžasného obojživelníka Mloka skvrnitého. Pro všechny to byl velmi zajímavý zážitek.

Někteří žáci se s mlokem setkali ve volné přírodě takto poprvé.

Nedílnou součástí výletu bylo i poučení o tom, jak se máme v lese chovat. Závěr našeho úspěšného výletu jsme si osladili v cukrárně Beruška.

Den se vyvedl a všichni se těší na další dobrodružství.

Tým pedagogů Lucie Kosová, Mgr. Zdeněk Stuchlý