Poděkování

Na škole jsme v září rozjeli projekt Knihobudek, které jsou ve všech našich školních budovách. Děti si tak můžou půjčit nebo vyměnit za jinou nebo donést nepoužívanou a vzájemně jí sdílet s ostatními. Děkujeme panu Miroslavu Málkovi, který nám daroval po své babičce Erice Málkové šest plných přepravek knížek. Roztřídili jsme je a dle věkových kategorií zařadili.  Přejeme všem čtenářům hezké počtení.

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy