Předání výtěžku pro UNICEF

Na podzim loňského roku jsem oslovil ředitel Základní školy v Krupce na Teplické ulici UNICEF pro Českou republiku s nabídkou možnosti dohodnutí spolupráce a uspořádání sbírky na jejich některý konkrétní projekt a dal pokyn týmu k zahájení příprav. Žáci všech oddělení školních družin výše uvedené školy pod vedením svých kmenových vychovatelek a žáci školy pod vedením svých vyučujících začali vyrábět dárkové předměty. Členové žákovského parlamentu pod dohledem své vedoucí začali zkoumat jednotlivé akce pořádané UNICEF tak, aby vybrali tu nejvhodnější. Vychovatelky všech oddělení školních družin započaly se svými svěřenci přípravu vystoupení na blížící se Akademii v rámci, které se zhotovené výrobky nabízely přítomným posluchačům, kteří poděkovali finanční hotovostí vložením přímo do přichystané kasy UNICEF.

Kasa byla přístupná darům veřejnosti až do poloviny Ledna, kdy přijel zástupce UNICEF a připravil si pro žáky osmého a devátého ročníku naší školy přednášku o projektech a smyslu poslání této dobročinné organizace. Žáci se tak dozvěděli o potřebách humanitární pomoci, která směřuje do rozvojových zemí ve formě například plošného očkování, tablet na čištění vody, léků pro těhotné, terapeutické výživy, ochrany dětí, vzdělávání apod. Zahajovacím bodem přednášky bylo předání výtěžku ředitelem školy a zdravice zástupců žákovského parlamentu, kteří přednesli požadavek zapojení peněz na akci Česká pomoc Rwandě, kde díky podpoře českých dárců UNICEF ve Rwandě vybudoval zdroje pitné vody a školní jídelny pro komunity v Mayange a Bukamba, zajistil náhradní rodinnou péči pro 213 sirotků z centra Gitagata, reintegroval 450 dětí ulice v hlavním městě Kigali a podpořil péči o další stovky dětí v centru Fidesco. Celkový vítěžek činil 8.961,- KČ.

Děkuji všem organizátorům, pomocníkům a přispěvatelům v této bohulibé činnosti, která dala vzniknout dobré tradici na Základní škole Krupka, Teplická. Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na webu školy zskrupka.cz.

Za celý tým Mgr. Tomáš Liška,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická